LETNÍ KURZY


Letní kurzy probíhají vždy jeden týden o prázdninách od pondělí do pátku. Většina činností se soustřeďuje k jednomu tématu - to je provázáno písničkou, příběhem, hrami, výtvarnými aktivitami a to vše v angličtině.

Činnosti jsou přizpůsobeny věku a znalostem angličtiny dané skupinky. Starší a pokročilejší děti nacvičují jednoduché divadélko - opět v angličtině provázané spoustou dalších aktivit. Nechybí ani oblíbené rituálky při přivítání a rozloučení.

Tyto letní kurzy jsou vhodné nejen aby děti angličitnu přes léto nezapomněly, ale děti mohou udělat výrazný posun vpřed. Je to dáno častým kontaktem s angličtinou v době prázdninové pohody.

Jsou vhodné i pro úplné začátečníky a mohou se jich zúčastnit i děti, které k nám nechodí na běžné kurzy.


Kurzy pro 2-4leté děti s maminkami (doprovodem) nebo pro maminky (doprovod) s více nestejně starými dětmi jsou 5 x 45min.

Kurzy pro děti 4-8 let jsou 5 x 90min.


Aktuální rozvrh kurzů Vám rádi zašleme na Vaši e-mailovou nebo poštovní adresu nebo se informujte telefonicky.